Daane Kantoor Compleet

Privacyverklaring & cookies

Privacyverklaring & cookies

 Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

Contactformulier 

Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen, offertes opvragen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw vragen/bericht;

 

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Zo maakt Daane Kantoor Compleet gebruik van het beveiligingsprotocol SSL.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verlenen. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: r.daane@daanekantoor.nl.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.  Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar r.daane@daanekantoor.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

 

Cookies

Analytische cookies

Wij gebruiken één analytische cookie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Daane Kantoor Compleet gebruikt daarvoor de diensten van:

 1. Google Analytics

Daane Kantoor Compleet maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (hierna te noemen ‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies voor het analyseren van de website, de manier waarop bezoekers de website gebruiken. De informatie die deze cookie verzamelt wordt opgeslagen door Google, op servers in de Verenigde Staten. Daane Kantoor Compleet maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt. Google mag zijn beleid op elk moment aanpassen. We raden u aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken.

 

Contactgegevens Daane Kantoor Compleet

Indien u vragen heeft over deze Privacy en cookie verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

Mob: 06-43251169
Email: r.daane@daanekantoor.nl

Waarom DKC ?

 • - Persoonlijk contact -
 • - Vakkundig ergonomisch advies -
 • - Scherpe prijsstelling -
 • - Hoge servicegraad -
 • - Totaal advies -
 • - 30 jaar ervaring -
 • - Ruim assortiment -
Contactgegevens

Daane Kantoor Compleet
De Heerlijkheid 58
3344 BP Hendrik-Ido-Ambacht
06-43251169
r.daane@daanekantoor.nl

Contactgegevens

Daane Kantoor Compleet
De Heerlijkheid 58
3344 BP Hendrik-Ido-Ambacht
06-43251169
r.daane@daanekantoor.nl